Bedrijfsadvies

Iedere ondernemer verdient het juiste advies tegen een eerlijk tarief. Naast het verzorgen van verschillende soorten administratie heeft Twan     grote expertise in huis op het gebied van HRM, bedrijfsanalyses (AO / IC) en verandermanagment. Twan helpt u graag bij trajecten die meerwaarde kunnen hebben voor uw bedrijf. Hierbij vormt de strategie van de ondernemer het uitgangspunt.

Bedrijfsadvies door Kubus Steggerda

Voor Twan is de rode draad bij het op een hoger plan brengen van organisaties (organisatieontwikkeling): het optimaliseren van de strategische waardecreatie die in bedrijfsprocessen plaatsvindt. Aan de hand hiervan is de juiste insteek te vinden voor reorganisatie en verandermanagement. Ook mildere vormen van stroomlijning kunnen een organisatie winst opleveren, zoals bijvoorbeeld optimalisatie van de back- of frontoffice en het onder de loep nemen van de kostenstructuur.

Organisatieadvies kan gezien worden als een nuttig en toetsbaar instrument, om uiteindelijk tot betere resultaten te komen. Dit in combinatie met evenwichtige aandacht voor alle aspecten van het integraalmanagement en vergadermanagement.

Doelstelling organisatieadvies

                                                                                                       Toetsbare verbetervoorstellen                                                                                                                                                                                  As is en to be procesbeschrijvingen als uitgangspunt voor herstructurering                                          Organisatieadvies op basis van uitgewerkte business cases waarmee vooraf en achteraf een investeringsbeslissing over herstructurering te controleren is.

Resultaten organisatieadvies

                                                                                                         Effectievere bedrijfsprocessen                                                                                                                                                                                                               Meer output tegen lagere kosten                                                                                                                                                                                                                          Betere performance                                                                                                                                                                                                    Verhoogde betrouwbaarheid van uw bedrijfsprocessen                                                                                       Betere aansluiting tussen uw bedrijfsprocessen en ICT ondersteuning

 

Twan laat de meerwaarde van gedegen bedrijfsadvies graag voor zich spreken. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak!