Administratie

Het belang van een administratie

Administratie

Houdt in het bundelen van alle documenten binnen een organisatie en kan uitgevoerd worden op verschillende manieren.

Twan kiest samen met u de werkwijze die het beste bij u past.

Consequenties?

Wettelijk ben je verplicht door de belastingdienst om een goede administratie van je bedrijf bij te houden. Begin daar bijtijds mee ook al bent u in de voorbereidende fase bezig. Deze heeft u nodig voor het doen van verschillende soorten aangiften afhankelijk van de vorm van uw bedrijf. Als blijkt bij een controle dat u dit niet op een juiste wijze heeft gedaan en de juist bewaartermijnen heeft aangehouden kan zéér vervelende consequenties hebben. Dan zal de belastingdienst zelf de omzet en winst vaststellen waarover u belasting verschuldigd bent. Afgezien van eventuele boetes en rentes die daar nog bovenop komen. Je moet er rekening mee houden dat de administratie de basis is voor je persoonlijke aangiften.

Twan Helpt!

Voor veel ondernemers is het doen van de administratie een vervelende en tijdrovende klus welke veelal wordt gezien aan een bijkomend kwaad in het ondernemerschap. Voordeel van het bijhouden en voeren van een goede administratie is dat u als ondernemer meteen inzicht hoe uw onderneming er voor staat, zowel voor voor de inkomsten, uitgaven als baten en lasten. Tevens kun je zien of er nog fiscale voordelen te halen zijn met bepaalde fiscale regelingen.

TWAN helpt u graag op elk niveau:

 • Begeleiden en adviseren
 • Boekingen van in- en verkoopdocumenten
 • Opstellen van jaarrekeningen
 • Omzetbelasting aangiftes (BTW)
 • Inkomstenbelastingaangiftes (IB)
 • Vennootschapsbelastingaangiftes (VPB)
 • Aanleggen van administraties
 • Interne controle en steekproeven
 • Loonadministraties

Administratieve dienstverlening en meer!

TWAN beschikt tevens over de mogelijkheid om via het deskundige en gemotiveerde netwerk ook specialistische bijstand te verlenen, waaronder:

 • Juridisch advies
 • Subsidie advies
 • Accountancy en accountantsverklaringen
 • Commercieel advies
 • Burgerloket

Welke gegevens?

Alle gegevens over de onderneming die zijn vastgelegd op papier of in digitale vorm horen bij uw administratie.
Voorbeelden hiervan zijn:

       ■ Kasadministratie (ook kladaantekeningen) en kassabonnen
       ■ Financiële aantekeningen, zoals het inkoop- en verkoopboek
       ■ Tussentijds gemaakte controleberekeningen
       ■ Ontvangen facturen en kopieën van verzonden facturen
       ■ Bankafschriften
       ■ Contracten, overeenkomsten en andere afspraken
       ■ Agenda’s en afsprakenboeken
       ■ Correspondentie
       ■ Software en databestanden

Bewaartermijn?

Wettelijk ben je verplicht door de belastingdienst om een goede administratie van je bedrijf bij te houden. Begin daar bijtijds mee ook al bent u in de voorbereidende fase bezig. Deze heeft u nodig voor het doen van verschillende soorten aangiften afhankelijk van de vorm van uw bedrijf. Als blijkt bij een controle dat u dit niet op een juiste wijze heeft gedaan en de juist bewaartermijnen heeft aangehouden kan zéér vervelende consequenties hebben. Dan zal de belastingdienst zelf de omzet en winst vaststellen waarover u belasting verschuldigd bent. Afgezien van eventuele boetes en rentes die daar nog bovenop komen. Je moet er rekening mee houden dat de administratie de basis is voor je persoonlijke aangiften.